چهارشنبه, 02 خرداد 1397

در برخی موارد وقتی که کاربران وارد سایت شما می شوند، به علت کمبودن سرعت اینترنت ویا تنظیمات کاربران ممکن است که عکسهای سایت ، در سایت قرارنگیرند و به عبارت دیگر download نشوند. بنابراین سعی کنید که در پشت عکسهایی که درصفحه قرار می دهید، توضیحاتی قرار دهید تا در صورت قرار نگرفتن انها در صفحات،کاربران سر در گم نشوند.
برای این کار در FrontPage : پس از قرار دادن عکس موردنظر در صفحه، روی ان راست کلیک کنید و گزینه picture properties را انتخاب کنید. یک پنجره ظاهر می شود که دارای سه زبانه است. روی قسمت General کلیک کنید. در قسمت Alternative representation و در قسمت text ، توضیح مورد نظر خود را وارد کنید. سپس روی ok کلیک کنید.

 2-
صفحات خود را طوریطراحی کنید که دارای حجم کمتری باشند. برای این کار در صفحات خود از عکسهای کمتری استفاده کنید و تا حد امکان ازعکسهایی با حجم کمتر استفاده کنید. برای کم کردن حجم عکسهایتان از یک نرم افزارحرفه ای مثل Photoshop استفاده کنید.
کم کردن حجم یک عکس در5.5 Photoshop :
عکس مورد نظر را با انتخاب گزینه open از منوی File باز کنید
از منویFile گزینه save for web را انتخاب کنید.
پنجره ای با عنوان save for web ظاهر میشود
.
در سمت چپ و بالای این پنجره ، چهار زبانه وجود دارد. زبانه 2-up را انتخاب کنید.
عکس مورد نظرتان در دو حالت نمایش داده میشود.
در زیر هر عکس مشخصات ان عکس(ظرفیت عکس و فرمت عکس) نوشته شده است.
حالت اول ، حالت original از عکس میباشد که دارای حجم بالا و بالاترین کیفیت است .
عکس دوم نتیجه تنظیمات شماروی عکس را نشان می دهد.
توجه کنید که با کاهش ظرفیت یک عکس ، کیفیت ان نیزکاهش می یابد.
در سمت راست پنجره save for web گزینه هایی وجود دارند که با ان باید عکس هایتان را تنظیم کنید.
در این قسمت شما می توانید فرمت عکس(jpgیاgif) و تعداد رنگهای مورد استفاده در ان را تنظیم کنید.
عکس مورد نظر را با فرمت های مختلف و تعداد رنگهای گوناگون امتحان کنید تا به یک عکس ، باکیفیت و ظرفیت منا سب دست یابید.
سپس روی گزینه ok در بالای این پنجره کلیک کنید تا انرا ذخیره کنید.

فرمت Gif یا Jpg ?
ممکن است که این سوال برای شما مطرح شود که عکسهایتان را با چه فرمتی ذخیره کنید.
اگر عکس مورد نظر دارای تعداد رنگهای کمی باشد و مرز بین این رنگها مشخص باشد(رنگها در هم محو نشده باشند) از فرمت Gif استفاده کنید و اگردر عکس مورد نظر از رنگهای زیادی استفاده شده باشد و این رنگهادر هم محو شده باشند از فرمت Jpg استفاده کنید.
نکته: هر گز برای ویرایش عکسهای خود در صفحاتتان ، ازFrontPage استفاده نکنید و برای این کار حتما از یک نرم افزارحرفه ای مثل Photoshop استفاده کنید.(به خصوص برای تنظیم اندازه عکسها در صفحات )
3 -  تا حد امکان در صفحاتتان از Frame های کمتری استفاده کنید. Frame های زیاددر صفحات ، باعث افزایش حجم ودر نتیجه کاهش سرعت بالا امدن صفحاتتان میشوند.
 4-
در صورتی که ازFormمثل check box) هایا radio Button ها) برای دریافت اطلاعات ازکاربران استفاده می کنید ، سعی کنید که محدوده قابل کلیک کردن روی اجزای فرمها راافزایش دهید بطوری که کاربر مجبورنباشد دقیقا روی فیلد مورد نظر کلیک کند.
برای این کار در FrontPage :
پس از قرار دادن فیلد فرم مورد نظر و نوشتن متن مرتبط با ان در جلوی ان ، متن مورد نظر را انتخاب کنید وسپس مسیر ( insert/form/label) را طی کنید. به این ترتیب کاربر با کلیک کردن روی متن مورد نظر نیز می تواند فیلدمربوطه را انتخاب کند.
 5-
در بسیاری از صفحات دیده میشود که این صفحات دارای لینکهای تو در تو وبسیار پیچیده ای هستند. این صفحات فقط باعث سر در گمی کاربران میشوند.
 6-
برای جلوگیری از سر در گمی کاربران برای سایت خود یک نقشه تهیه کنیدو طریقه اتصال لینکها و صفحات را بصورت گرافیکی ترسیم کنید.
 7-
برای انکه درطراحی وب سایتها حرفه ای شوید ، سعی کنید سایتهای قوی و حرفه ای را مورد بررسی قراردهید. برای این کار می توانید این سایتها را در کامپیوتر خود ذخیره کنید.( برای اینکار پس از وارد شدن به سایت مورد نظر در Internet explorer با انتخاب گزینه save as.. از منوی File صفحه مورد نظر را ذخیره کنید ) و سپس انها را در FrontPage بازکنید. برای بدست اوردن اطلاعات از اشیای موجود در این صفحات روی انها راست کلیک کنید.
 8-
در پایان به این نکته توجه کنید که زیبا بودن یک سایت ، یک کاربر راحداکثر دو یا سه بار به ان سایت جذب می کند و او را به سایت باز می گرداند اما وجوداطلاعات مفید در سایت ، کاربران زیادی را خود جذب خواهد کرد. بنابراین برای قراردادن اطلاعات مفید در سایت خود تلاش بیشتری کنید.

منیعآی تی ایران